Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 7/2009 Dyrektora ZUK z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez
Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach
04.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 3/2009 Dyrektora ZUK w Koluszkach
w sprawie okresowych ocen pracowników Zakładu Usług
Komunlanych w Koluszkach
04.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 8/2007 Dyrektora ZUK w Koluszkach
w sprawie ustalenie instrukcji kancelaryjnej
04.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 21/2006 z dnia 31 grudnia 2006 r
w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego
zarachowania z ZUK
04.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 20/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
finansowo - księgowych dla ZUK w Koluszkach
04.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 17/2006 Dyrektora ZUK z dnia 5 grudnia 2006 r
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej znaczków
pocztowych, skarbowych, sądowych, kasy i opału na dzień
31.12.2006 r.
04.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 16/2006 Dyrektora ZUK z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania składu Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej
04.01.2017 więcej