2017-09-27

ZAKOŃCZONE _ Dostawa opału dla ZUK w Koluszkach w sezonie grzewczym 2017 / 2018.

Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa węgla kamiennego wg potrzeb zamawiającego w okresie grzewczym 2017/2018 w następujących ilościach i asortymentach:

 

a)    węgiel kamienny asortyment ekogroszek typ 31-31.1, uziarnienie 5-25mm, udział podziarna <10%, wilgotność ≤ 20%, zawartość popiołu ≤5%,wartość opałowa min. 26MJ/kg, siarka ≤0,6%, klasa min 26/4-9/06 - w ilości do 120 ton

b)    węgiel kamienny asortyment miał energetyczny typ 31-32 klasa min 25/12/06, wartość opałowa min. 25MJ/kg - w ilości do 40 ton

c)    węgiel kamienny asortyment orzech typ. 31.2- Wartość opałowa min 24 [MJ/kg], uziarnienie [mm] od - do 63-200, popiół [%] 9,0 max, siarka [%] -1,0, spiekalność 0 – w ilości do 20 ton

 

W/w opał winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

 

Załączniki

  Zamawiający zuk Węgie 2017.pdf 567,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 dr... węgiel.docx 17,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wynik...giel 2017.pdf 306,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się