2017-02-02

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Z.U.K. w Koluszkach

W dniu 03-02-2017 roku wpłynęły pytania do zamawiajacego dotyczące treści SIWZ - wyjaśnienia w załączniku 

 

1. PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

 

1) Zamówieniem  objęta  jest  dostawa  następujących   paliw :


a)  Etyliny  bezołowiowej  95  w  ilości   2000  litrów.  

b)  Oleju  napędowego  w  ilości  18000  litrów.
do nieprzekraczalnej kwoty 100000,00 zł (23952,66 euro).
2) Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmniejszenia  ilości  zamawianych paliw
i  będzie  to uzależnione  od  aktualnych  potrzeb  Zakładu  Usług  Komunalnych w Koluszkach.

3)  Olej napędowy musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 590 + A1: 2011 oraz  wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441). Olej musi być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych  i zimowych.

- Benzyna bezołowiowa 95 musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 228:2009 oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. (Dz.U. z 2008. Nr 221 poz. 1441).

 

4) Odbiór  paliw  nastąpi  na  stacjach  Wykonawcy przez  pojazdy  Zamawiającego.
Z  uwagi na  koszty  dojazdu  pojazdów  po  paliwa na stacje  benzynowe  ( punkty tankowania  paliwa )  Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował stacją benzynową oddaloną od  bazy sprzętowej Zakładu  Usług  Komunalnych  mieszczącej  się w Koluszkach  przy ul. Mickiewicza  4 w odległości nie większej niż 8 km.  Odległość ta będzie  liczona  po  drogach  publicznych utwardzonych.

 

Załączniki

  paliwa 2017.pdf 553,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedź do 296,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O WYBORZ...EJSZEJ OFERTY 514,1 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się