Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAKOŃCZONE - Dostawa paliw płynnych na potrzeby Z.U.K. w Koluszkach w roku 2018
Oferty należy składać w kancelarii Zakładu Usług Komunalnych
w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 pok. nr 1, w godz. 8.00 do 15.00
nie później niż do dnia 02 marca 2018 r. do godziny 12.00.
13.02.2018 więcej
ZAKOŃCZONE _ Dostawa opału dla ZUK w Koluszkach w sezonie grzewczym 2017 / 2018.
Oferty należy składać w kancelarii Zakładu Usług Komunalnych
w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 w godz. 8.00 do 15.00 nie
później niż do dnia 06-10-2017 r. do godziny 12.00.
27.09.2017 więcej
Wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą dachu
na budynku ZUK w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 - Oferty
można składać w Zakładzie Usług Komunalnych w Koluszkach
przy ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki, - Oferty można
składać w terminie do dnia 02 października 2017 roku do godz.
12.00
25.09.2017 więcej
ZAKOŃCZONY-Wykonanie prac związanych z wycinką drzew na terenie Gminy Koluszki
Oferty można składać w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku do
godz. 12.00, w Zakładzie Usług Komunalnych w Koluszkach przy
ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki,pok. nr 1 sekretariat.
29.06.2017 więcej
ZAKOŃCZONY: Dostawa znaków drogowych na potrzeby Z.U.K. w Koluszkach.
Oferty należy składać w kancelarii Zakładu Usług
Komunalnych w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 pok. nr 1, w
godz. 8.00 do 15.00 nie później niż do dnia 03 lipca
2017 r. do godziny 12.00
20.06.2017 więcej
ZAKOŃCZONY - Dostawa znaków drogowych na potrzeby Z.U.K. w Koluszkach.
Oferty należy składać w kancelarii Zakładu Usług Komunalnych
w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 pok. nr 1, w godz. 8.00 do
15.00 nie później niż do dnia 12 czerwca 2017 r. do
godziny 12.00.
23.05.2017 więcej
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Z.U.K. w Koluszkach
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY W ZAŁĄCZENIU 1) Zamówieniem objęta jest dostawa
następujących paliw: a) Etyliny bezołowiowej 95 b)
Oleju napędowego do nieprzekraczalnej kwoty 100000,00 zł
(23952,66 euro).
02.02.2017 więcej
Zakup i dostawa 100 sztuk lamp oświetlenia ulicznego
Postępowanie zakończone - wyniki w załączeniu
23.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się