2017-02-02

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Z.U.K.
w Koluszkach

W dniu 03-02-2017 roku wpłynęły pytania do zamawiajacego dotyczące treści SIWZ - wyjaśnienia w załączniku 

 

1. PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

 

1) Zamówieniem  objęta  jest  dostawa  następujących   paliw :


a)  Etyliny  bezołowiowej  95  w  ilości   2000  litrów.  

b)  Oleju  napędowego  w  ilości  18000  litrów.
do nieprzekraczalnej kwoty 100000,00 zł (23952,66 euro).
2) Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmniejszenia  ilości  zamawianych paliw
i  będzie  to uzależnione  od  aktualnych  potrzeb  Zakładu  Usług  Komunalnych w Koluszkach.

3)  Olej napędowy musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 590 + A1: 2011 oraz  wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441). Olej musi być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych  i zimowych.

- Benzyna bezołowiowa 95 musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 228:2009 oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. (Dz.U. z 2008. Nr 221 poz. 1441).

 

4) Odbiór  paliw  nastąpi  na  stacjach  Wykonawcy przez  pojazdy  Zamawiającego.
Z  uwagi na  koszty  dojazdu  pojazdów  po  paliwa na stacje  benzynowe  ( punkty tankowania  paliwa )  Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował stacją benzynową oddaloną od  bazy sprzętowej Zakładu  Usług  Komunalnych  mieszczącej  się w Koluszkach  przy ul. Mickiewicza  4 w odległości nie większej niż 8 km.  Odległość ta będzie  liczona  po  drogach  publicznych utwardzonych.

 

Załączniki

  paliwa 2017.pdf 553,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedź do 296,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O WYBORZ...EJSZEJ OFERTY 514,1 KB (pdf) szczegóły pobierz