2017-06-20

ZAKOŃCZONY: Dostawa znaków drogowych na
potrzeby Z.U.K. w Koluszkach.

 Jako najkorzystniejszą(-sze) wybrano:

 ofertę ERPLAST sp. z o.o. 85-778 Bydgoszcz ul. Witebska 27 – 34145,00 zł netto 41998,35 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru

Złożona oferta była kompletna i zgodna ze SIWZ oraz wykonawca zaproponował najniższą cenę ofertową. 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa znaków drogowych oraz elementów wsporczych pod znaki drogowe (słupków) w roku 2017, określonych szczegółowo w każdorazowo przesłanym Wykonawcy zleceniu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć znaki (wraz z kompletem elementów pozwalających prawidłowo zamocować znak do słupka) do bazy Zamawiającego (zwanego dalej ZUK)  znajdującej się w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 w dniach i godzinach urzędowania ZUK,

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30, gdzie zostanie każdorazowo odebrany. Koszty transportu znaków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości Wykonawcę.

 

Załączniki

  znaki drogowe 2017v22.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór oferty na znaki.docx 24,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wynik...naki 2017.pdf 196,71 KB (pdf) szczegóły pobierz