Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAKOŃCZONE _ Dostawa opału dla ZUK w Koluszkach w sezonie grzewczym 2017 / 2018.
Oferty należy składać w kancelarii Zakładu Usług Komunalnych
w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 w godz. 8.00 do 15.00 nie
później niż do dnia 06-10-2017 r. do godziny 12.00.
27.09.2017 więcej
Wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą dachu
na budynku ZUK w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 - Oferty
można składać w Zakładzie Usług Komunalnych w Koluszkach
przy ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki, - Oferty można
składać w terminie do dnia 02 października 2017 roku do godz.
12.00
25.09.2017 więcej
ZAKOŃCZONY-Wykonanie prac związanych z wycinką drzew na terenie Gminy Koluszki
Oferty można składać w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku do
godz. 12.00, w Zakładzie Usług Komunalnych w Koluszkach przy
ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki,pok. nr 1 sekretariat.
29.06.2017 więcej
ZAKOŃCZONY: Dostawa znaków drogowych na potrzeby Z.U.K. w Koluszkach.
Oferty należy składać w kancelarii Zakładu Usług
Komunalnych w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 pok. nr 1, w
godz. 8.00 do 15.00 nie później niż do dnia 03 lipca
2017 r. do godziny 12.00
20.06.2017 więcej
ZAKOŃCZONY - Dostawa znaków drogowych na potrzeby Z.U.K. w Koluszkach.
Oferty należy składać w kancelarii Zakładu Usług Komunalnych
w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 pok. nr 1, w godz. 8.00 do
15.00 nie później niż do dnia 12 czerwca 2017 r. do
godziny 12.00.
23.05.2017 więcej
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SALI WIDOWISKOWEJ ORAZ SALI ĆWICZEŃ ORKIESTRY
Oferty należy składać w kancelarii (pok. 1) Zakładu Usług
Komunalnych w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 w godz. 8.00 do 15.00
nie później niż do dnia 18-04-2017 r. do godziny 14.30.
28.03.2017 więcej
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Z.U.K. w Koluszkach
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY W ZAŁĄCZENIU 1) Zamówieniem objęta jest dostawa
następujących paliw: a) Etyliny bezołowiowej 95 b)
Oleju napędowego do nieprzekraczalnej kwoty 100000,00 zł
(23952,66 euro).
02.02.2017 więcej
Zakup i dostawa 100 sztuk lamp oświetlenia ulicznego
Postępowanie zakończone - wyniki w załączeniu
23.01.2017 więcej