2017-01-04

Informacje ogólne

Na terenie Gminy Koluszki funkcjonuję dwa targowiska:

1. Targowisko przy ul. Rynek w Koluszkach - dniem targowym jest wtorek

 

2. Targowisko przy ul. Mickiewicza - dniem targowm jest sobota.


Zarządcą targowisk oraz funkcję inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach.