Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XVIII/23/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2016 r
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Gminie Koluszki
29.03.2017 więcej
Informacje ogólne
Na terenie Gminy Koluszki funkcjonuję dwa targowiska. Funkcję
Zarządcy targowisk oraz funkcję inkasenta pełni Zakład Usług
Komunalnych w Koluszkach.
04.01.2017 więcej
UCHWAŁA Nr XXX/60/05 RADY MIEJSKIEJ z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowisk zlokalizowanych na
terenie Gminy Koluszki.
04.01.2017 więcej