2017-02-02

wynajem lokalu użytkowego przy ul.
Brzezińska 18 w Koluszkach

 O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach ogłasza przetarg

na wynajem lokalu użytkowego

przy ul. Brzezińska 18 w Koluszkach

Lokal o pow. 50,02 m².

Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2017r. (środa) o godz. 1100

w siedzibie Zakładu przy ul. Mickiewicza 4.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 16,35 zł/m2 (netto)

+ aktualny podatek VAT.

Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 100,00 zł.

w Banku na nr konta: 13 1240 3161 1111 0010 0880 7277

najpóźniej do godz. 1000 w dniu przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Dział Administracji, nr tel. 44 714-04-47.